مرکز رشد واحدهای فناور و دانش بنیان

دانشگاه جامع امام حسینعلیه السلام

 
 

 
 

چارچوب حقوقی

شامل هیات مدیره ، مدیریت برنامه ریزی و امور حقوقی ، مدیریت واحدهای فناور و دانش بنیان و... می باشد.

فرآیند کلی سازمان

شامل ارائه ایده ، دوره پیش رشد ، دوره رشد و فعالیت در پارک علم و فناوری می باشد.


 
 

• ایده نوآور و یا طرح کاری باید منجر به اشتغال زایی و تولید کسب و کار گردد و فناوری و دانش کسب شده باید قابلیت فروش داشته باشند

• داشتن گروه کاری متخصص ، کارآفرین و دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر (مرتبط با حوزه کاری واحد فناور )که در قالب هسته فناور یا شرکت دانش بنیان و یا واحدهای تحقیق و توسعه سازماندهی می یابند .


 
 

•متقاضیان دارای یک شخصیت حقوقی (شرکت یا موسسه ثبت شده ) مستقل باشند .

•واحدهای فناور مستقر در دوره پیش از رشد که متقاضی استقرار در دوره رشد هستند باید امتیازات لازم در ارزیابی عملکرد را کسب کرده باشند .


 
 

شناسایی و توانمندسازی عناصر علمی، استعدادهای برتر و نخبگان بسیجی در تولید علم و فناوری از طریق جذب و استقرار فیزیکی یا مجازی در قالب هسته ها ، واحدها و یا شرکت های فناور و دانش‌بنیان مأموریت اصلی مرکز رشد می باشد و فعال‌سازی، سازماندهی و تسهیل و حمایت قانونی از رشد و توسعه واحدهای فناور و هسته های دانش‌بنیان خصوصی و غیر سازمانی کشور در جهت حمایت ایده‌ها و دانش‌های حاصل از تجربیات کشور و سپاه و موثر در اجرای ماموریت های سپاه و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی جزء اهداف این مرکز می باشند.معرفی   |   تماس با ما

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به مرکز رشد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام می‌باشد.